ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT WIFI

Đây là các gói cước internet wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đền hotline: 0987 442 456 để được tư vấn chi tiết hơn.1

ECO6
 • Tốc độ 80Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
165.000đ / tháng
Đăng ký
Fast1TV360
 • Tốc độ 100Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
185.000đ / tháng
Đăng ký
FAST2
 • Tốc độ 150Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
189.000đ / tháng
Đăng ký
FAST3
 • Tốc độ 250Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
229.000đ / tháng
Đăng ký
PRO300
 • Tốc độ 300Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 6 Tháng Tặng 1 Tháng
350.000đ / tháng
Đăng ký
PRO600
 • Tốc độ 600Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 6 Tháng Tặng 1 Tháng
500.000đ / tháng
Đăng ký
PRO1000
 • Tốc độ 1000Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 6 Tháng Tặng 1 Tháng
700.000đ / tháng
Đăng ký
MESHPRO300
 • Tốc độ 300Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi+1MESH6G
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 6 Tháng Tặng 1 Tháng
450.000đ / tháng
Đăng ký
MESHPRO600
 • Tốc độ 600Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi+2MESH6G
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 6 Tháng Tặng 1 Tháng
650.000đ / tháng
Đăng ký
MESHPRO1000
 • Tốc độ 1000Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi+3MESH6G
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 6 Tháng Tặng 1 Tháng
880.000đ / tháng
Đăng ký
FAST4
 • Tốc độ 300Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
290.000đ / tháng
Đăng ký
MESH1
 • Tốc độ 150Mbps
 • Miễn phí Modem 5G+1HOMEWIFI
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
229.000đ / tháng
Đăng ký

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT WIFI

Đây là các gói cước internet wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đền hotline: 0987 442 456 để được tư vấn chi tiết hơn.

MESH2
 • Tốc độ 250Mbps
 • Miễn phí Modem 5G+2HOMEWIFI
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
255.000đ / tháng
Đăng ký
MESH3
 • Tốc độ 300Mbps
 • Miễn phí Modem 5G+3HOMEWIFI
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
299.000đ / tháng
Đăng ký
ECO6BOXTV
 • Tốc độ 80Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
220.000đ / tháng
Đăng ký

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT WIFI

Đây là các gói cước internet wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đền hotline: 0987 442 456 để được tư vấn chi tiết hơn.

FAST2BOXTV
 • Tốc độ 150Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
239.000đ / tháng
Đăng ký
MESH1BOXTV
 • Tốc độ 150Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
273.000đ / tháng
Đăng ký
MESH2BOXTV
 • Tốc độ 250Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
309.000đ / tháng
Đăng ký

ĐĂNG KÝ LẮP ĐT WIFI

Thông tin khách hng:
0987442456