ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT WIFI

Đây là các gói cước internet wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đền hotline: 0987 442 456 để được tư vấn chi tiết hơn.1

HOME
 • Tốc độ 100Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
165.000đ / tháng
Đăng ký
SUN1
 • Tốc độ 150Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
180.000đ / tháng
Đăng ký
HOME COMBO
 • Tốc độ 100Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
195.000đ SmartTV,225.000đồng Box4k thông Minh
Đăng ký
SUN2
 • Tốc độ 250Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
229.000đ / tháng
Đăng ký
SUN3
 • Tốc độ Không Giới Hạn
 • Miễn phí Modem 5G
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
279.000đ / tháng
Đăng ký
STAR1
 • Tốc độ Không Giới Hạn
 • Miễn phí Modem 5G+1HOMEWIFI
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
210.000đ / tháng
Đăng ký
STAR2
 • Tốc độ 250Mbps
 • Miễn phí Modem 5G+2HOMEWIFI
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
245.000đ / tháng
Đăng ký
STAR3
 • Tốc độ Không Giới Hạn
 • Miễn phí Modem 5G+3HOMEWIFI
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
299.000đ / tháng
Đăng ký
PRO300
 • Tốc độ 300Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 12 Tháng Tặng 1 Tháng
350.000đ / tháng
Đăng ký
PRO600
 • Tốc độ 600Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 12 Tháng Tặng 1 Tháng
500.000đ / tháng
Đăng ký
PRO1000
 • Tốc độ 1Gbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 12 Tháng Tặng 1 Tháng
700.000đ / tháng
Đăng ký
MESHPRO300
 • Tốc độ 300Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi+1MESH6G
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 12 Tháng Tặng 1 Tháng
450.000đ / tháng
Đăng ký
MESHPRO600
 • Tốc độ 600Mbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi+2MESH6G
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 12 Tháng Tặng 1 Tháng
650.000đ / tháng
Đăng ký
MESHPRO1000
 • Tốc độ 1Gbps
 • Miễn phí Modem 6G Wifi+3MESH6G
 • Trang Bị MoDem Chuyên Dụng
 • Đóng 12 Tháng Tặng 1 Tháng
880.000đ / tháng
Đăng ký

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT WIFI

Đây là các gói cước internet wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đền hotline: 0987 442 456 để được tư vấn chi tiết hơn.

SUN1COMBO
 • Tốc độ 150Mbps
 • Miễn phí Modem 5G+1HOMEWIFI
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
210.000đ Smart,240.000đồng Box4k thông Minh
Đăng ký
SUN2COMBO
 • Tốc độ 250Mbps
 • Miễn phí Modem 5G
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
259.000đ Smart,289.000đồng Box4k thông Minh
Đăng ký
STAR1COMBO
 • Tốc độ 150Mbps
 • Miễn phí Modem 5G+1MESH
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
240.000đ Smart,270.000đồng Box4k thông Minh
Đăng ký

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT WIFI

Đây là các gói cước internet wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đền hotline: 0987 442 456 để được tư vấn chi tiết hơn.

STAR2COMBO
 • Tốc độ 250Mbps
 • Miễn phí Modem 5G+2MESH
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
275.000đ Smart,305.000đồng Box4k thông Minh
Đăng ký
STAR3COMBO
 • Tốc độ Không Giới Hạn
 • Miễn phí Modem 5G+3MESH
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
329.000đ SmartTV,359.000đồng Box4k thông Minh
Đăng ký
SUN3COMBO
 • Tốc độ Không Giới Hạn
 • Miễn phí Modem 5G
 • Phí Hoà mạng 300.000Đ
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
299.000đ Smart,340.000đồng Box4k thông Minh
Đăng ký

ĐĂNG KÝ LẮP ĐT WIFI

Thông tin khách hng:
0987442456